Peygamberi anlamalıyız

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, bu yıl Kutlu Doğum Haftasının temasının, “Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu” olduğunu söyledi.

Müftü Çimen, Kutlu Doğum etkinlikleri Hz. Peygamberin ve bize bıraktığı mirasın anlaşılmasına milletimizin ve ülkemizin huzur, barış, birlik ve kardeşliğine vesile olmasını diledi.

Çimen Malatya İl Müftülüğü binasında düzenlediği basın açıklamasında, bu yıl Kutlu Doğum Haftasının temasının, “Hazreti Peygamber Ve Güven Toplumu” olduğunu söyledi. Çimen, “Güven, insanca bir hayatın olmazsa olmazlarındandır. Zira her insan canı, inancı, nesli, malı ve haysiyetinin emniyette olduğu, temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu güvenli ortamlarda yaşamak ister. Modern zamanlarda birey ve toplumların güven duygusunun ağır yara aldığı bir gerçektir. Güven ortamda ilkesizliğin benimsenmesi; değer ve duyguların istismar edilmesi de kaçınılmazdır. Diğer taraftan İslam’ın hayat veren rahmet yüklü mesajlarının kimi çevrelerce şiddet, terör ve vahşetin referansı olarak gösterilmesi, İslam toplumlarında güven duygusunun yeniden sorgulanmasını gündeme taşımıştır. Oysa İslam, barış ve güveni, eman ve huzuru, kısacası güven toplumunu inşa için gelmiştir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (sav) de iman ile emân; mümin ile güvenilir olmak arasında sımsıkı bir bağ kurmuştur. Allah Resûlü, güvenilir olmayı, güven aşılamayı, güven içinde yaşamayı söz ve uygulamalarıyla bizlere göstermiştir. Risalet’inden çok önce Muhammedü’l-Emin olarak anılan Hz. Peygamber, hayatının her döneminde güvenilir bir insan modeli sergilemiştir. Öyle ki kendisiyle amansız bir mücadeleye girişenler dahi onun dürüstlük ve güvenilirliğini kabul etmiştir” diye konuştu.

Örnek bir toplum olmalıyız

Kutlu doğum haftası etkinliklerinin hafta boyunca devam edeceğini belirten Müftü Çimen, “Peygamberimiz, Mekke’de temelini attığı güven toplumunu, Medine’de tesis etmiştir. Birbirleriyle savaşmaktan yılmayan, gözünü kırpmadan birbirinin canına kıyanlardan oluşan güvenden yoksun bir toplumu, birbirlerinin saygınlığını kendi saygınlığı, birbirlerinin yaşama hakkını kendi yaşama hakkı gören örnek bir toplum haline getirmiştir. Yesrib’i, medeniyet merkezi olan Medine’ye; bilgi, hikmet, adalet, güven ve kardeşlik yurduna dönüştürmüştür. Peygamber Efendimizin Medine’de inşa ettiği toplum modeli, sadece Müslümanlar için değil, aynı zamanda farklı inanç mensupları için de bir huzur ve güven kaynağı olmuştur. Zira tarih boyunca Müslümanlar, sadece kendi yurtlarında barış ve sükûneti sağlamakla kalmamış, aynı zamanda yeryüzünü selam ve emân yurdu hâline getirmek üzere beldeleri, kıtaları ve denizleri aşmışlar, insanlığa örnek medeniyetler takdim etmişlerdir. Başkanlığımız, öteden beri Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, böylece toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu bağlamda, yukarıda zikredilen gerekçelerle 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası’nda “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konusunun ele alınması kararlaştırılmıştır. Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle Hz. Peygamber’in örnekliği çerçevesinde güven bilincine dikkat çekilecek ve toplumumuzda güven duygusunun pekişmesine katkı sağlanacaktır. Kutlu Doğum etkinlikleri Hz. Peygamberin ve bize bıraktığı mirasın anlaşılmasına milletimizin ve ülkemizin huzur, barış, birlik ve kardeşliğine vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. Haber-Foto: Hacı Bayram Gür- A. Vahap Kaygusuz

Yorum Gönder