“ALÇAK” HOLLANDA!

Hollanda coğrafi konumu itibariyle deniz seviyesinin altında yer alan bir ülkedir. Bildiğiniz gibi deniz seviyesi sıfır(0) olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Alçak Hollanda demekte bir beis görmüyoruz. Hollandalılar yaptıklarıyla bunu ispatladılar. Yazımızın muhatapları Hollanda halkı değil fakat bugünkü Hollanda yöneticileridir.

Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz günlerde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Hanımefendi Hollanda’ya bir ziyaret gerçekleştirmek istedi. Sayın Bakan’ın başına gelenler hepimizin malumudur.

Yıllarca Avrupa’yı ve Avrupa kültürünü bize methi-sena edenlerin gerçek yüzünü herkes bir daha görme fırsatını buldu. Gelişen teknoloji sayesinde herkes evinde otururken dahi bunların gerçek yüzünü gördü.

Alçak Hollanda bir Hanımefendiye ve O’nu karşılamaya gelen vatandaşlarına nasıl bir muamele yaptıklarını gördünüz. Gözü dönmüş Hollandalı yetkililer, Bakanın Türkiye Konsolosluğuna gitmesine dahi müsaade etmedikleri gibi zor kullanarak, seciyelerinin gereği olarak Polis nezaretinde sınır dışı ettikleri herkesin malumudur.

Bakanı karşılamaya gelen toplumun üzerine İtlerini, Atlarını, gözü dönmüş Polis ve Özel harekât görevlileri ile birlikte oradaki insanlarımıza saldırdılar.

Alçak Hollandalıların böyle davranmalarının sebebi, İslam ve Müslümanlara karşı olan düşmanlıklarıdır. Avrupalı yöneticiler, İslam’a ve Müslümanlara düşmandırlar. Avrupalıları iki’ye ayırmak gerek;

a)Halk’lar.

b)Yöneticiler.

Genel olarak, halkın davranışı daima yöneticilerden farklı olmuştur. Avrupalı yöneticiler ikiyüzlüdürler. Hatta ikiyüzlü demek bile az olur çünkü egoist kimselerdir, kendilerinden başkasını düşünmezler. Bu nedenle kaç yüzlü olmaları gerekiyorsa ona göre maske bulur ve takarlar.

Avrupa yöneticileri Dine karşıdır. Bu nedenle genel olarak Avrupalılar Ateisttirler.

1789–1799 Fransız ihtilalı her ne kadar kilisenin yanlış tavırlarına karşı çıktıklarını iddia etseler de, asıl hedefleri Dini ortadan kaldırmak olmuştur. Bugün Avrupalıların çoğunun Ateist olmasının temelinde Fransız ihtilalı vardır. Çünkü bu devrimi gerçekleştirenler, tüm dinlere karşıydılar. Avrupalıların dine olan düşmanlıklarında Hak din ve Batıl dinlerin ayrımı yoktur. Özellikle de İslam’a karşı düşmanlıkları daha da şiddetlidir.

Yıllardır içimizdeki Alçak Hollandalılar, gerçek yüzlerini bugüne kadar hep saklamayı başarabilmişlerdir. Artık mızrak çuvala sığmamaktadır.

Avrupalılar, ellerine geçirdikleri güçle yaptıkları tek şey Ülkeleri işgal etmek, halkları köleleştirmek, yer altı-yerüstü zenginlikleri yağmalamaktan başka bir şey yapmamışlardır. Avrupalılar Teknolojide ileri gitmişlerdir, bu doğrudur. Fakat bu onların sadece Barbarlıklarını ve vahşetlerini arttırmaktan başka bir şeye yaramamıştır. İşgal ettikleri coğrafyalarda yaptıkları şey, sadece insanları katliamlardan geçirmiş olmalarıdır. İşgal ettikleri yerlerde başardıkları tek şey zulüm, işkence ve gözyaşından başka bir şey değildir.

Alçak Hollandalılar, teknolojide ileri gitmiş olabilirler fakat insanlıkta zerre kadar nasiplenememişlerdir.

Bir Hanımefendiye karşı nasıl davranacaklarını dahi bilemeyecek kadar zavallılar.

Gece-gündüz bize Avrupa’yı methedenler, bu olaydan sonra ne diyeceklerini gerçekten merak ediyoruz.

Ey Alçak Hollandalı yöneticiler! Biz sizin bize davrandığınız gibi davranmayacağız. İslam’ın bize öğrettiği güzel ahlak gereğince size muamele edeceğiz. İnşallah yakında İslam’ın diriltici ruhuyla Müslümanlar, size insanlara karşı nasıl davranılması gerektiğini öğreteceklerdir.

Ey Avrupalılar ve Hollandalılar! Tam bir asırdır, Müslümanlar size İslam’ı tebliğ etme imkânı bulamadılar. İnşallah Müslümanlar yakın bir gelecekte gerçek İslam’ı size ulaştıracaklardır. İslam’ın diriltici ruhuyla tanışmanız temennisiyle… Vesselam.

Yorum Gönder