KUR’AN MUCİZELERİNDEN

Allah resulü Hz. Muhammed (s.a.v. ) yaşadığı süre içinde çok mucizeler göstermiştir. Mucizeleri zamanında yaşayanlar görmüş, görenlerin anlattıkları yazılmış, rivayet edilmektedir. Kur’an’da bildirilen mucizelerden Lut kavminin cezalandırılmasıyla ilgili işaret ve izlere, parmak izindeki kimlik mucizesine, dikkat çekilmeye çalışılacak; Kur’an incelendiğinde çok mucizeler görülecektir.  

Lut kavminin cezalandırılması:”Lut’u da ( gönderdik  ) Kavmine dedi ki: Sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu yapıyorsunuz. Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere gidiyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Kavminin cevabı: ‘Onları memleketinizden çıkarın, çünkü onlar fazla temizlenen insanlardanmış’ demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık, çünkü karısı geride kalanlardan(kafirlerden)idi.(A’raf,80-84)

 “Biz şüphesiz bu memleket halkının üzerine yoldan çıkmalarına karşılık gökten bir azap indireceğiz. And olsun ki Biz aklını kullanacak bir kavim için orada apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır.”(Ankebut 34-35)Bu yer Kızıldeniz’in kuzeyinde, İsrail-Ürdün sınırı boyunca uzanan ölü deniz yakınlarında bulunmaktadır. Bu alan fazla miktarda kükürtle kaplıdır. Hayvan, bitki yaşamaz. Lut gölü buradadır. Bu göl deniz seviyesinden 400m daha aşağıdadır. Tüm kalıntılar Lut kavminin cezalandırma olayının izlerini göstermektedir. Burası yeryüzünde benzeri olmayan, görenleri ürperten bir ibret sahasıdır. Parmak izindeki kimlik: “Evet, Biz onu parmak uçlarını bile derleyip eski haline getirmeye kadiriz.”(Kıyamet,4) Kur’an’da insanların ölümden sonra diriltmenin Allah(c.c) için çok kolay olduğu anlatılırken, parmak uçlarına dikkat çekilir. Bu dikkat çekiş hikmetlidir. Parmak izindeki detaylar, kişiye özeldir. Yaşayan ve yaşamış olan tüm insanların parmak izleri birbirinden farklıdır. Tek yumurta ikizler de farklı parmak izine sahiptirler. Parmak izi doğumdan önce şekillenir; kalıcı yara dışında ömür boyu sabit kalır. Parmak izi, çok önemli kimlik kartı sayılmaktadır. Onun için yanılmaz kimlik tespitinde kullanılmaktadır. Parmak izinin bu özelliği 19.yy.ın sonlarında keşfedilmiştir. Kur’an’da bin üç yüz yıl çağımızdan önce parmak uçlarının farklılığına dikkat çekilmesi, Yaratan’ın yaratığı her şeyin en ince özelliğini, geçmişi, olanları, olacakları bilen, sınırsız ilim sahibi olduğu, ilahi kelam mucizesidir.

Allah vardır. Birdir. Zerreden küreye ibretle bakılıp, düşünerek incelendiğinde inanılıp ikrar edilecek; ezeli, ebediliği, her şeyin kendine muhtaç, kendinin hiçbir şeye muhtaç olamayacağı kavranılacaktır. Kur’an, yaratan, yaşatan, her şeyden haberdar olan Allah’ın, insanlığa peygamberleri tarafından tebliğ ettirdiği, tahrif den korunmuş, noksansız ilahi kanunudur. İnsanlar, bilir, inanır, uyar, uygularsa, kıyamete kadar dünyada huzurlu olacaklar, ahirette ebedi saadete ereceklerdir.

Yaratan yaratıklarında ayırım yapmaz. Herkese adil ve eşit davranılmayı emreder. Zulmü yasaklar. Kur’an en büyük mucize, uy, uygula, örnek ol, kurtul. İnsanların korunması, kurtulması için gayret göster ki huzur bulasın, mükafat göresin.

Yorum Gönder