YOK, OLAN MİLLETLER

Tarihi kayıtlarda çok milletin adı geçiyor. O milletlerden çoğunun devamı olan, ismini taşıyan nesli dünyada yok. Bir millet üstün özelliklerini muhafaza edip, birliğini koruyarak yaşadığı sürece devam eder. Özelliğini, birliğini koruyamayan milletler değişir, yok olurlar.               

 

Birliği; benlik, ölçüsüzlük, düşüncesizlik, yanlış, zararlı, şerli, yakışıksız gelişmelerin önlenip, azaltılmaması, artmasına seyirci kalınması, fertleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma bağlarının zayıflayıp, silinmesi, fertlerin kendi milletini tenkit, başka milletleri övüp, taklit etmesi çözer.

 

Bir millet üstün hasletlerini yapmalı, yaşamalı, başka milletlere üstün örnek olmalı, üstün ve

yararlı gördüğü şeyleri de kendine uyarlayarak, benliğine, birliğine zarar vermeyecek, halkına benimseterek, hazmederek almalıdır. Kendi inanç, adet ve yaşayışına girmiş, gerçek inanç, ilmi esaslara uymayan sabık, zararlı onlarda düzeltilmeye, atılmaya çalışılmalıdır. Fertler kendi milleti içinde yaşamdan haz duymalı, huzurlu olmalı. Malından, canından, namusundan emin olmayan, sıkıntılı bir yaşayışla gün geçirenler, bulunduğu toplum içinde yaşamaya, toplumun yaşamasına da gayret göstermez. Her fert gücü oranında faaliyet sahasını genişleterek hayırlı şeyler öğretmeye çalışmalı; Hayırları, şerleri öğrenmeyenler boş olurlar. Boşlara kötü niyetlilerin zararlı, yanlış şeyler telkin edip doldurması kolay olur. Senin mis dolduramadığın temiz kaplara, zararlı kimseler pis şeyler doldurur. Zihniyeti kirletilmiş nesille millet varlığı devam edemez. Kirletilmiş fikri temizlemekten, kirli fikirlerden korunmak ve korumak daha kolaydır. Yeme, giyme yaşamak için gerekli. Yaşamda huzurlu olmak için başıboşluktan korunmak, ilahi yasayı bilmek, inanmak, yaşamda uymak-uygulamakta gerekli. Kafa boş, karın şiş, ömür boş olmamalı.

 

Her insanda adaletli, edepli, ahlaklı, saygılı, sevgili bir toplum içinde yaşama isteği vardır. Bu istekler kendiliğinden oluşmaz. İstenilenlerin olması için uygunlar korunmalı, uygunsuzlar azaltılıp, yok edilmeye çalışılmalıdır. İnsanüstün yaradıktır. Yaratan dünyada huzurlu olması, ebedi ahirette saadete ermesi için; uyması, uygulaması için emir ve yasaklarını, insanların atası Hz. Adem’den başlayıp, son Nebi-Resul Hz.Muhammed(s.a.v.)e kadar tüm elçilerine bildirmiş, bildirtmiş. İlahi kitabımız Kur’an’da tahrif olunmayan, dünya salahı, sonsuz ahiret saadeti için gerekli noksansız yasa bildirilmektedir. İnsanlık, bilir, inanır, uyar, uygularsa, kıyamete kadar huzur bulacak, ahirette mutlu olacak, birliğini koruyacak, yaşamını sürdürecektir.

 

İnsan yaşamı için, her canlının yaptığı gerekenleri yaparken ilahi emre uygun yapacak; yaşamda ıslah, imar için azami gayret gösterme gayesi olacaktır. Süresi belirli ömrünü israf etmeyerek, öğrenmekle, öğretmekle, şerlerden korunarak, hayırları yaparak, yaptırarak, uygunları artırmak, uygunsuzları azaltmaya çalışarak değerlendirmelidir. Dünya ve ahiret için yararı olmayan şeylerin çoğu hoş görünümlü boş şeylerdir. Uğraşının amacı yarar görme, yararlı olma olmalıdır ki zaman israf edilmemiş olsun. Zararlı olarak, yarar insani olmaz. Fertleri nefsi düşünen, birbirine zarar vererek yarar sağlamadan çekinmeyen toplumlarda çözülme olur, birlik bozulur, neticede kısa zamanda yok olur.

Yorum Gönder